Christian Minke

Fysioterapeut

Christian er terapeut, eier og daglig leder i Physiosapiens. Han er utdannet i Tyskland og Nederland med bachelor of Health innen fysioterapi,  i tillegg til utvalgte spesial-kompetansefelt. 

+47 403 80 096 | christian@physiosapiens.no

MMA

Helt siden jeg ble født har jeg gjort ting litt annerledes enn folk flest. Etter fysioterapistudiene kunne jeg derfor ikke  levere "bare" standard. Noe annet måtte til for å kunne leve opp til egne forventninger og for å tilby et effektivt og langvarig resultat.

 

Min måte å arbeide med pasienten er annerledes; svært individuell fordi jeg synes at verden har blitt veldig preget av statistikker og grupperinger som får oss til å glemme at enhver har sin unike historie. De forskjellige systemene i kroppen vår forteller denne historien og jeg har tilegnet meg kunnskapen og evnen til å tolke disse slik at jeg kan finne fram til årsaken der alt begynte.

 

Spesialkompetanse

Funksjonell Myodiagnostikk

Injury / Trauma Recall
SOT – Sacro Occipital Technique

NIT – Neuroceptor Impulse Technique

Myofascial smerteterapi

Anatomy Trains – Myofascial Release

Redcord Neurac

Myofascial Kinesio Taping

Cranio Concept – Kjeveleddsterapi

Cranio Sacral terapi

Visceral Osteopati

Applied Kinesiology

Physiosapiens

Skanckegården, Storgata 102 9008 Tromsø, Norway 

+47 403 80 096  help@physiosapiens.no

All Rights Reserved     ©Physiosapiens AS      Org.nr 917 091 129     Privacy Policy