Logo-Physiosapiens-2020-spine-transparen

Hva er Physiosapiens?

Navnet Physiosapiens, og idéen bak det har vært etablert siden 2009. Konseptet er i stadig utvikling. I 2016 opprettet Christian Minke «Physiosapiens AS», som i dag har sine lokaler i Skanckegården i Tromsø sentrum.

 

Physiosapiens er sammensatt av to begrep: Physiologia og Homo Sapiens.


Physio betyr «natur, opprinnelse». Logia betyr «lære av». Physiologia er antikk gresk, og er den vitenskapelige studien av funksjonene og mekanismene som fungerer innenfor et levende system. Homo Sapiens er latin og betyr «klok mann», hvilket er navnet på den eneste eksisterende menneskearten.

Physiosapiens konsept har som formål å gjenopprette den fysiologiske funksjonen av mennesket, så vidt dette lar seg gjøre. Mennesket, og dets individuelle behov, står i fokus.

Behandling

Kroppen er veldig dyktig til å holde oss i gang. For å kunne gjøre det, bruker den forskjellige kompensasjonsstrategier.

Et kjent fenomen er at «det går over av seg selv». I noen tilfeller gjør det tilsynelatende det; kroppen har kompensert for smerten. Men etterhvert vil kroppen slite med å kunne finne flere muligheter til å kompensere, og man begynner å plages på mange forskjellige måter.

På dette tidspunktet er problemet ofte, at det nødvendigvis ikke er «noe galt», der det er vondt. Leger og terapeuter står foran en stor utfordring, og noen ganger vil både pasienten, og behandlere til slutt gi opp.

Ved å rette opp kroppen, kan mange plager bli bedre. Physiosapiens forsøker å finne fram til den opprinnelige problemstillingen, for å kunne «vise» kroppen veien bort fra det plagsomme kompensasjonskaoset.

I mange tilfeller gir behandlingen smertelette og frigjør kapasitet.
 

Behandlingen kan hjelpe ved:

-       Fysiske/strukturelle plager i bindevevet,

         muskel-skjelett-systemet og organsystemet.

-       Funksjonalitets- og koordinasjonsvansker

-       Smerter

-       Psyko-emosjonelle utfordringer

-       Stresslidelser og traume

-       Kroniske og tilbakevendende plager

-       En kombinasjon av ovennevnte

Mange små justeringer utgjør stor forandring.

Christian Minke

Bachelor of Health

Fysioterapeut

 

 

Christian har studert fysioterapi i en kooperasjon med Høyskolen i Utrecht, Nederland.
 

Under og etter studiene har han, ved siden av praktisk arbeid, satset på videreutdanning innen faget. Samtidig har han utvidet hans yrkeshorisont, også innen komplementær-medisinske behandlingskonsepter.

Helt siden Christian var barn har han tenkt utenfor boksen, og gjort ting litt annerledes enn folk flest. Dette har utviklet en veldig åpen holdning og fri tankegang, Christian, og ikke minst pasientene har stort utbytte av i behandlingssammenheng.

Physiosapiens er et resultat av dette.